• Tipik çaylaklıktan yeni çıkmış yazar kırgınlığı sendromu yaşayan yazar,

  O oluyor baştan ama Sonra geçiyor merak etme.

  Ortamlarda yazmayı bıraktım dersin kim bilecek 35 tane feykin olduğunu. Haha.

  Bir yazar, tanımam etmem.
  lookin
  59 dk önce
  ... 7  :)   :( 
 • -Tesadüf seni önüme çıkarmasaydı, gene aynı şekilde, fakat her şeyden habersiz, yaşayıp gidecektim. Sen bana dünyada başka bir hayatın da mevcut olduğunu, benim bir de ruhum bulunduğunu öğrettin.-
  e ror
  1 saat önce
  ... 11  :)   :( 
 • Oy alabilmek için gönlü saf insanları kandırmak amaçlanıp uydurulan yalanlardır.

  http://galeri.uludagsozluk.com/r/1048830/+

  Eskiden bedavaydı şimdi tam tersi.

  http://galeri.uludagsozluk.com/r/1048831/+

  eskiden de her eczaneden ilaç alıyordun, hem de çok daha ucuza geliyordu.

  http://galeri.uludagsozluk.com/r/1048833/+

  zaten eskiden de olabiliyorduk, yeni bir şey değil.

  1. Yalan: istediğim hastanede tedavi oluyorum.

  Gerçek: Sağlık sigortalı hastalar eskiden öncelikle devlet ve üniversite hastanelerinde, sevk almak koşuluyla da sözleşmeli özel hastanelerde tedavi olabiliyorlardı. Evet, şimdilerde hepsinde değil ama Sosyal Güvenlik Kurumu'yla sözleşme imzalayan özel sağlık kurumlarında tedavi olabiliyorlar. Yalnız küçük bir sorun var; taburcu olurken önlerine konulan milyarlarca liralık faturayı ödeyebilmeleri gerekiyor!

  2. Yalan: Hastanelerde rehin kalma ayıbına son verdik.

  Gerçek: Evet, hastaneler faturayı ödeyemeyen hastaları artık rehin almıyor. Hastaya senet imzalatılıyor, sonra icra memurları geliyor. Ödeyemeyenlere de hapishane yolu görünüyor.

  3. Yalan: Genel Sağlık Sigortası Yasası çıkardık. Artık herkesin sağlık sigortası var.

  Gerçek: işsizlik sigortasından yararlanamayan işsizler, kayıtdışı sektörde çalışanlar, primini ödeyemeyen esnaf ve sanatkârlar, primini ödeyemeyen çiftçiler, 18 yaşını dolduran ve çalışmayan kız çocukları genel sağlık sigortasından yararlanamıyor.

  4. Yalan: Genel Sağlık Sigortası primini ödeyemeyen vatandaşların primlerini devlet ödeyecek.

  Gerçek: Yasaya göre aylık geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olan her vatandaş prim ödemek zorunda. 1 Ocak 2012'den itibaren fakirlik testinden geçemeyen milyonlarca vatandaşın yeşil kartı iptal edilecek.

  5. Yalan: Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanılacak.

  Gerçek: Sağlık hizmeti alabilmek için düzenli olarak genel sağlık sigortası primi ödemek yetmiyor. Ayrıca katılım payları ve ilave ücret ödemek gerekiyor.

  6. Yalan: Genel Sağlık Sigortası bütün sağlık harcamalarını karşılayacak.

  Gerçek: Sigortalı vatandaşlara verilecek hizmetlerin kapsamı, miktarı ve süresi sosyal güvenlik kurumu tarafından sınırlanabilecek. Temel teminat paketi dışında kalan hizmetler için "tamamlayıcı sigorta" yaptırmak veya cepten ödemek gerekecek.

  7. Yalan: Sigortalılar sadece ayaktan muayenelerde katılım payı ödeyecek.

  Gerçek: Genel Sağlık Sigortası Yasası'nda 2009 yılında yapılan değişikliğe göre bundan sonra hastaneye yatanlar da, ameliyat olanlar da katılım payı ödemek zorunda kalacak.

  8. Yalan: Muayene katılım payı sadece 2 TL olacak.

  Gerçek: Genel Sağlık Sigortası'nın yürürlüğe girdiği daha ilk gün muayene ücretlerine zam yapıldı. Uygulama yargıdan döndü ama hükümet yeni bir düzenleme yaparak muayene ücretlerini % 650 arttırdı. (Aile hekimliği muayeneleri için getirilen 2 TL katılım payı yargı tarafından tekrar iptal edildi.) Artık her bir muayene için devlet hastanelerinde 8, özel hastanelerde 15 TL muayene ücreti ödeniyor. Üstelik, bu düzenlemelerle, daha önce muayene ücreti ödemeyen SSK'lı aktif çalışanlar, yeşil kartlılar, kamu çalışanları ve emeklileri ile aile bireyleri de artık ücret ödemek zorundalar.

  9. Yalan: Sigortalılar, sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucularından hiçbir bedel ödemeksizin faydalanabilecekler. isteyen istediği hastaneye gidebilecek.

  Gerçek: Milyarlarca lira ilave ücret ödeyemeyen vatandaşlar genel sağlık sigortalı olsa bile özel hastanelerden yararlanamıyor. Yeşil kartlı hastalar ise üniversite hastanelerine ancak sevk ile gidebiliyor, özel hastanelere ise hiç gidemiyor.

  10. Yalan: 18 yaşın altındaki çocuklar koşulsuz olarak genel sağlık sigortası kapsamına alındı.

  Gerçek: Annesi, babası sigortalı olmayan ve yeşil kart alamayan ailelerin çocukları Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanamıyor.

  11. Yalan: 18 yaşın altındaki çocuklar için bütün sağlık hizmetleri ücretsiz.

  Gerçek: 18 yaşın altında da olsa bütün hastalar katılım payı ve ilave ücret ödemek zorunda.

  12. Yalan: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasası'nı sağlıkta ve sosyal güvenlikte norm ve standart birliği sağlamak için çıkarttık.

  Gerçek: SSGS Yasası iMF ve Dünya Bankası'nın direktifleriyle çıkarıldı. Norm ve standart birliği sağlanmadı ama emekli maaşı oranları % 23-% 33 düşürüldü, emeklilik yaşı 65'e, prim gün sayısı 7.200'e çıkarıldı. Emeklilik gerçekti, hayal oldu.

  13. Yalan: SSK hastanelerini sağlıkta tek çatı oluşturmak için Sağlık Bakanlığı'na devrettik.

  Gerçek: SSK hastaneleri "tek çatı altında topluyoruz" bahanesiyle özelleştirilmek için Sağlık Bakanlığı'na devredildi, tasfiye edildi. Şimdi, Meclis'te bekleyen Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı'na göre devredilen SSK hastaneleri de dâhil Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler doksan parçaya bölünecek, doksan çatı oluşacak.

  14. Yalan: Aile hekimliği hizmetini başlattık. Aile hekimleri aile fotoğrafında yer alacak, evlere gidecek, yedi gün yirmi dört saat hizmet verecek. Bütün sağlık sorunlarınızı aile hekiminiz takip edecek.

  Gerçek: Aile hekimleri sadece mesai saatleri içerisinde hizmet verir. Mesai dışında çalışmaz, eve gelmez. Aile hekimliği başlayalı beş yıldan fazla geçti. Ancak sevk zinciri nedense bir türlü kurulamadı. Aile Hekiminin kendisine bağlı vatandaşların bütün sağlık sorunlarını takip edebilmesi mümkün değil.

  15. Yalan: Aile hekiminiz sizi doğumdan ölüme kadar izleyecek.

  Gerçek: Aile hekimlerinin iş güvencesi yok. Sözleşmesi her an için feshedilebilir, siz de kendinize yeni bir aile hekimi bulmak zorunda kalabilirsiniz.

  16. Yalan: Aile hekimliğine geçilince sağlık ocaklarındaki gibi yığılma olmayacak.

  Gerçek: Dünyanın diğer ülkelerinde bir aile hekimine bin beş yüz, iki bin nüfus bağlı iken Türkiye'de üç bin beş yüz, dört bin nüfus bağlı. Aile hekimleri bütün gün yoğun bir şekilde hasta bakıyorlar.

  17. Yalan: Vatandaşların sağlık hizmetine ücretsiz ulaşabilmesi için tam gün yasasını çıkardık, kamuda çalışan hekimlerin muayenehanelerini kapattırdık.

  Gerçek: Son yedi yılda kamuda çalışan doktorların büyük çoğunluğu muayenehanelerin kapattı. Bugün yüzde doksan ikisi zaten tam gün çalışıyor. Ancak vatandaşların sağlık için ceplerinden yaptıkları harcamalar azalmak bir yana üç kat arttı.

  18. Yalan: TTB doktorların tam gün çalışmasına karşı çıkıyor

  Gerçek: Tüm sağlık çalışanları olarak tam gün kölelik düzenine karşı çıkıyor; grevli - toplu sözleşmeli sendikal haklar ve emeğimizin karşılığını alacağımız, emekliliğe yansıyacak, güvenceli ücretlerle tam süre çalışmak istiyoruz. Bu konuda hazırladığımız yasa tasarısı önerisini Sağlık Bakanı'na da ilettik.

  19. Yalan: Doktorlar on yedi bin lira maaş alıyor.

  Gerçek: Kamuda çalışıp o kadar maaş alan tek doktor olsa olsa Sağlık Bakanı'dır.

  20. Yalan: Sendikaya üye olmak anayasal bir haktır.

  Gerçek: Türkiye'de yaklaşık beş yüz özel hastane var. Sendikanın girebildiği özel hastane sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor. Sendikaya üye olan işten atılıyor.

  21. Yalan: Biz gerekli düzenlemeleri yaptık ama doktorlar hastalara ilgi göstermiyor, yeterli süre ayırmıyor.

  Gerçek: Telefonla randevu sisteminde hastaya ayrılan süre on dakikayı bile bulmuyor. Randevusuz hastalar da eklenince hasta başına düşen toplam süre beş dakikaya kadar iniyor.

  22. Yalan: ilaca erişim kolaylaştı. istediğim hastaneden ilacımı alıyorum.

  Gerçek: Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bilgisayar sistemi doğru düzgün çalışmadığı için ilacını almak isteyen hastalar eczane eczane dolaşmak zorunda kalıyor. Üstelik, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) birçok ilacı ödeme listesinden çıkarttı. Bu ilaçların parasının tamamını vatandaşlar ceplerinden ödüyor. Dahası, SGK hesaplama yaparken benzer, eşdeğer ilaçların en ucuzunu esas alıyor. O ilaç eczanelerde bulunmasa bile reçetede yazılı olanla en ucuz ilaç arasındaki fark da hastaların cebinden çıkıyor.

  23. Yalan: Sağlık çalışanları hallerinden memnun. Bu nedenle sağduyulu sağlıkçılar örgütlerinin eylem çağrısına katılmıyor, eylemleri marjinal gruplar yapıyor.

  Gerçek: Hekimi, hemşiresi, dişhekimi, laborantı, ebesi, eczacısı, radyoloji teknisyeni, taşeron işçisi, bütün sağlıkçılar hallerinden şikâyetçi. Bu nedenle sağduyulusu, solduyulusu tekmil sağlıkçı sınıfı eylemler yapıyor.
 • + sen kilo mu aldın ya?

  - aldım tabii. Kac gündür hiç durmadan yiyoruz, olsun o kadar.

  (bkz: normal tepki)

  Edit; devamını eklemeden edemeyeceğim.

  +ihihih dımbıl dımbıl olmuşsun.

  -yok ya o kadar da değil.

  +ohohoh Gıdığın çıkmış.

  -anladık tamam bi sus artık.

  +vinçle falan anca taşırlar bu gidişle seni.

  -lan bi sktir git artık.
  ..

  Normal tepki aldınız diye fazla da abartmamak lazım.
 • ulu lig

  23.
 • 1'den 10'a kadar aktif yazarların listelendiği lig. 6 aydan önce entry girenler hesaplanmıyor. karma, ulupuan, entry uzunluğu, takipçi sayısı, nesil vb kavramlar etkili oluyor. belli bir süreden önce entry girmemiş olanlar liste dışı oluyorlar.

  şimdilik sadece web tarafındaki profil ekranında görülüyor.
  zall
  5 saat önce
  ... 13  :)  2  :( 
 • -Amfi'de herkes birbirleriyle muhabbet edip,kaynasirken benim sözlük okuyor olmam.

  -okula tek gidip,tek dönmek

  -kendi kendine konusmak. (cok sık yapıyorum)

  - etrafimdaki kalabalık insan grubundan kimse ile içten iletisim kuramadigimi farkettigim an.
 • 1- 'gezmeler' kezbani.

  gittigi ottan b.ktan yerleri fotograflayan kezbandir.

  favori cumlesi: 'bize gezmeler yakisir' ne demekse aq.

  2- sevgilisi oldugunu belli eden kezban.

  basliktan da belli olabilecegi uzere surekli sevgilisi olacak keko ile fotograf paylasan kezbandir. tamam aq sevgilin var. hatta instagramda aciklamasinda '10.12.2015-∞' gibi s.kindirik ifadeler bulunur.

  3-sevgilisi olmadigini belli eden kezban.

  her fotografta arandigini belli eden kezodur. erkek kuzeni ile disari cikmistir ama fotograf aciklamasinda 34534354 tane 'can dostum, kuzim, arkadasim' gibi laflar bulunur. bir kere kuzenim yazsan anlayacagiz aq kezbani.

  4-ev kezbani.

  evde kalmis surekli evin icinde, divanin ustunde, 3 yasindaki yegeniyle yatakta veyahut mutfakta fotograf cekilen kezbandir. biri sunlari alsa da kurtulsak.

  5-universiteli kezban

  surekli universitede oldugunu belirtme cabasi icinde olan kezo turu. yer bildirimsiz fotograf atmaz. #yeditepeuniversity #kopuyoruz #partygirl falan filan yazarlar aciklamaya.

  6-turbanli kezban

  sevgilisi varsa surekli sevgilisi ile fotograf koyan yoksa surekli kiz arkadaslari ile oldugu resimleri koyan kezbandir. basi acik kezbanlarla takildiklari gorulmustur. genelde basi acik bir kezo ile resmini koyup canimin ici herseyimm falan yazarlar.

  7-boyali kezban

  dugune ya da nisana gitmeden once yuzune 354354 kat boya badana yapip o halleri ile fotograf cekilen kezbanlardir. mesaj verme cabalarini takdir ediyoruz.

  not: baslik eglenme amaci ile acilmis olup ciddiye almamaniz tavsiye olunur.
  not 2: yazilanlar tamamen bana aittir, herhangi bir yerden esinlenilmemis kopya cekilmemistir.
 • keşke şöyle dese;

  bir cumhurbaşkanı düşünün aziz milletim, seçildiği zaman kürsüye çıkıp yemin ederken asla ve asla ''tarafsız '' olacağına dair yeminler etsin, herkese eşit davranacağını söylesin '' ve bir cumhurbaşkanı düşünün aziz milletim. halkın seçtiği akp başkanı ahmet davutoğlu'nu yani beni makamına çağırıp kongreye gidin desin, beni istemediğini yüzüme söyleyip artık aday olma diye bana tembihte bulunsun ve bir cumhurbaşkanı düşünün aziz milletim tüm bunlara yine bu halkın ses çıkarmayacağını, birinin çıkıp da '' e o zaman hdp başkanını da makamına çağır, onun da başkanlığına son ver, madem böyle bir yetkin var onu da yap!! '' demeyeceğini bilsin, dese bile milyonlarca ak partilinin yine cumhurun yanında olacağını bilsin ve bir cumhurbaşkanı düşünün aziz milletim. başkan olmak için neler neler yapabileceğini herkes bilsin.. ahmet gitsin mehmet gelsin.
  kukla
  14 saat önce
  ... 49  :)  10  :( 
 • Başlığın ve görselin silinmesi o halkaya alınan kişinin haklarını korumak için şart.

  Öncelikle hakaret amaçlı ayrımcılık yapılıyor, kişi şu an mağdur.
  ikincisi kişi her şeyden habersiz olduğu halde yüz hatlarının tam anlamıyla belli olduğu fotoğrafta öne çıkarılıyor.

  Bu kadar sorumsuzca davranılması açıkçası sinirime gidiyor bu sözlükte artık.

  Gece online olacak bir mod yoksa da kapatın dükkanı arkadaşlar sabah erkenden açarsınız.
 • iki dakikada satarlar adamı. göt korkusu allah korkusundan daha fazla bu ülkede.

  savundukları, oy verdikleri adamı bir gecede sattılar.